Project

General

Profile

Overview

Matz's Ruby Implementation, master

Ruby is a dynamic, open source programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write.

Issue tracking

open closed Total
Bug 547 8291 8838
Feature 1063 2143 3206
Misc 105 238 343

View all issues | Summary

Members

Manager: matz (Yukihiro Matsumoto)

Developer: aamine (Minero Aoki), akira (akira yamada), akr (Akira Tanaka), arton (Akio Tajima), authorNari (Narihiro Nakamura), aycabta (aycabta .), ayumin (Ayumu AIZAWA), charliesome (Charlie Somerville), dblack (David Black), drbrain (Eric Hodel), duerst (Martin Dürst), eban (Hirofumi WATANABE), ephoenix (Evan Phoenix), Eregon (Benoit Daloze), Glass_saga (Masaki Matsushita), gogotanaka (Kazuki Tanaka), gotoken (Kentaro Goto), gotoyuzo (GOTOU Yuuzou), h.shirosaki (Hiroshi Shirosaki), headius (Charles Nutter), hone (Terence Lee), hsbt (Hiroshi SHIBATA), ioquatix (Samuel Williams), iwamatsu (Nobuhiro Iwamatsu), JEG2 (James Gray), jeremyevans0 (Jeremy Evans), k0kubun (Takashi Kokubun), kanemoto (Yutaka Kanemoto), keiju (Keiju Ishitsuka), knu (Akinori MUSHA), ko1 (Koichi Sasada), kosaki (Motohiro KOSAKI), kou (Kouhei Sutou), kouji (Kouji Takao), ktsj (Kazuki Tsujimoto), k_takata (Ken Takata), luislavena (Luis Lavena), mame (Yusuke Endoh), marcandre (Marc-Andre Lafortune), MartinBosslet (Martin Bosslet), matsuda (Akira Matsuda), matz (Yukihiro Matsumoto), mrkn (Kenta Murata), nagachika (Tomoyuki Chikanaga), nagai (Hidetoshi Nagai), nahi (Hiroshi Nakamura), naruse (Yui NARUSE), ngoto (Naohisa Goto), noahgibbs (Noah Gibbs), nobu (Nobuyoshi Nakada), normalperson (Eric Wong), okkez (okkez _), pragdave (Dave Thomas), ReiOdaira (Rei Odaira), rhenium (Kazuki Yamaguchi), seki (Masatoshi Seki), ser (Sean Russell), sho-h (Sho Hashimoto), shugo (Shugo Maeda), shyouhei (Shyouhei Urabe), sonots (Naotoshi Seo), sorah (Sorah Fukumori), stomar (Marcus Stollsteimer), suke (Masaki Suketa), tad (Tadashi Saito), tadf (tadayoshi funaba), takano32 (Mitsuhiro TAKANO), tarui (Masaya Tarui), tenderlovemaking (Aaron Patterson), tmm1 (Aman Gupta), usa (Usaku NAKAMURA), vo.x (Vit Ondruch), wanabe (_ wanabe), watson1978 (Shizuo Fujita), wyhaines (Kirk Haines), xibbar (Takeyuki FUJIOKA), yhara (Yutaka HARA), yugui (Yuki Sonoda), yui-knk (Kaneko Yuichiro), yuki24 (Yuki Nishijima), zenspider (Ryan Davis), znz (Kazuhiro NISHIYAMA), zzak (Zachary Scott)

Release Manager: naruse (Yui NARUSE)