Project

General

Profile

Overview

Don't report issues here.

Issue tracking  Details

open closed Total
Backport 0 123 123

View all issues | Summary

Members

Developer: aamine (Minero Aoki), akira (akira yamada), akr (Akira Tanaka), arton (Akio Tajima), authorNari (Narihiro Nakamura), aycabta (aycabta .), ayumin (Ayumu AIZAWA), burdettelamar@yahoo.com (Burdette Lamar), byroot (Jean Boussier), charliesome (Charlie Somerville), dblack (David Black), drbrain (Eric Hodel), duerst (Martin Dürst), eban (Hirofumi WATANABE), Eregon (Benoit Daloze), Glass_saga (Masaki Matsushita), gotoken (Kentaro Goto), gotoyuzo (GOTOU Yuuzou), h.shirosaki (Hiroshi Shirosaki), headius (Charles Nutter), hone (Terence Lee), hsbt (Hiroshi SHIBATA), ioquatix (Samuel Williams), jaruga (Jun Aruga), JEG2 (James Gray), jeremyevans0 (Jeremy Evans), jhawthorn (John Hawthorn), k0kubun (Takashi Kokubun), kanemoto (Yutaka Kanemoto), katei (Yuta Saito), keiju (Keiju Ishitsuka), knu (Akinori MUSHA), ko1 (Koichi Sasada), kosaki (Motohiro KOSAKI), kou (Kouhei Sutou), kouji (Kouji Takao), ktsj (Kazuki Tsujimoto), luislavena (Luis Lavena), mame (Yusuke Endoh), marcandre (Marc-Andre Lafortune), MartinBosslet (Martin Bosslet), matz (Yukihiro Matsumoto), maximecb (Maxime Chevalier-Boisvert), mrkn (Kenta Murata), nagachika (Tomoyuki Chikanaga), nagai (Hidetoshi Nagai), nahi (Hiroshi Nakamura), naruse (Yui NARUSE), ngoto (Naohisa Goto), nobu (Nobuyoshi Nakada), peterzhu2118 (Peter Zhu), pocke (Masataka Kuwabara), pragdave (Dave Thomas), ReiOdaira (Rei Odaira), rhenium (Kazuki Yamaguchi), schneems (Richard Schneeman), seki (Masatoshi Seki), ser (Sean Russell), shugo (Shugo Maeda), shyouhei (Shyouhei Urabe), sonots (Naotoshi Seo), sorah (Sorah Fukumori), soutaro (Soutaro Matsumoto), stomar (Marcus Stollsteimer), suke (Masaki Suketa), tad (Tadashi Saito), tadf (tadayoshi funaba), takano32 (Mitsuhiro TAKANO), tarui (Masaya Tarui), tenderlovemaking (Aaron Patterson), tmm1 (Aman Karmani), usa (Usaku NAKAMURA), vo.x (Vit Ondruch), wanabe (_ wanabe), wyhaines (Kirk Haines), xibbar (Takeyuki FUJIOKA), yugui (Yuki Sonoda), yui-knk (Kaneko Yuichiro), yuki24 (Yuki Nishijima), zenspider (Ryan Davis), znz (Kazuhiro NISHIYAMA), zverok (Victor Shepelev), zzak (Zachary Scott), ruby-core

Contributor: ujihisa (Tatsuhiro Ujihisa)

Release Manager: yugui (Yuki Sonoda)