Project

General

Profile

Reports

Assignee

Open Assigned Closed Rejected Feedback Third Party's Issue open closed Total
akr (Akira Tanaka) - - - - - - - - -
arton (Akio Tajima) - - - - - - - - -
authorNari (Narihiro Nakamura) - - - - - - - - -
aycabta (aycabta .) - - - - - - - - -
ayumin (Ayumu AIZAWA) - - - - - - - - -
charliesome (Charlie Somerville) - - - - - - - - -
drbrain (Eric Hodel) - - 8 - - - - 8 8
duerst (Martin Dürst) - - - - - - - - -
eban (Hirofumi WATANABE) - - - - - - - - -
Eregon (Benoit Daloze) - - - - - - - - -
Glass_saga (Masaki Matsushita) - - - - - - - - -
headius (Charles Nutter) - - - - - - - - -
hone (Terence Lee) - - - - - - - - -
hsbt (Hiroshi SHIBATA) - - - - - - - - -
h.shirosaki (Hiroshi Shirosaki) - - - - - - - - -
ioquatix (Samuel Williams) - - - - - - - - -
JEG2 (James Gray) - - - - - - - - -
jeremyevans0 (Jeremy Evans) - - - - - - - - -
k0kubun (Takashi Kokubun) - - - - - - - - -
kanemoto (Yutaka Kanemoto) - - - - - - - - -
keiju (Keiju Ishitsuka) - - - - - - - - -
knu (Akinori MUSHA) - - 2 - - - - 2 2
ko1 (Koichi Sasada) - - - - - - - - -
kosaki (Motohiro KOSAKI) - - - - - - - - -
kou (Kouhei Sutou) - - - - - - - - -
kouji (Kouji Takao) - - - - - - - - -
ktsj (Kazuki Tsujimoto) - - - - - - - - -
luislavena (Luis Lavena) - - - - - - - - -
mame (Yusuke Endoh) - - - - - - - - -
marcandre (Marc-Andre Lafortune) - - - - - - - - -
MartinBosslet (Martin Bosslet) - - - - - - - - -
matz (Yukihiro Matsumoto) - - - - - - - - -
mrkn (Kenta Murata) - - 1 - - - - 1 1
nagachika (Tomoyuki Chikanaga) - - 197 10 - - - 207 207
nagai (Hidetoshi Nagai) - - - - - - - - -
nahi (Hiroshi Nakamura) - - - - - - - - -
naruse (Yui NARUSE) - - 1 1 - - - 2 2
ngoto (Naohisa Goto) - - - - - - - - -
nobu (Nobuyoshi Nakada) - - 5 1 - - - 6 6
ReiOdaira (Rei Odaira) - - - - - - - - -
rhenium (Kazuki Yamaguchi) - - - - - - - - -
seki (Masatoshi Seki) - - - - - - - - -
shugo (Shugo Maeda) - - - - - - - - -
shyouhei (Shyouhei Urabe) - - - - - - - - -
sonots (Naotoshi Seo) - - - - - - - - -
sorah (Sorah Fukumori) - - - - - - - - -
stomar (Marcus Stollsteimer) - - - - - - - - -
suke (Masaki Suketa) - - - - - - - - -
tad (Tadashi Saito) - - - - - - - - -
tadf (tadayoshi funaba) - - - - - - - - -
takano32 (Mitsuhiro TAKANO) - - - - - - - - -
tarui (Masaya Tarui) - - - - - - - - -
tenderlovemaking (Aaron Patterson) - - - - - - - - -
tmm1 (Aman Gupta) - - - - - - - - -
usa (Usaku NAKAMURA) - - 5 - - - - 5 5
vo.x (Vit Ondruch) - - - - - - - - -
wanabe (_ wanabe) - - - - - - - - -
wyhaines (Kirk Haines) - - - - - - - - -
xibbar (Takeyuki FUJIOKA) - - - - - - - - -
yugui (Yuki Sonoda) - - - - - - - - -
yui-knk (Kaneko Yuichiro) - - - - - - - - -
yuki24 (Yuki Nishijima) - - - - - - - - -
zenspider (Ryan Davis) - - - - - - - - -
znz (Kazuhiro NISHIYAMA) - - - - - - - - -
zzak (Zachary Scott) - - 10 - - - - 10 10
ruby-core - - - - - - - - -

Back