Project

General

Profile

Reports

Tracker  Details

open closed Total
Backport 6 203 209

Priority  Details

open closed Total
Normal 25 283 308

Assignee  Details

open closed Total
aamine (Minero Aoki) - - -
akr (Akira Tanaka) - 1 1
arton (Akio Tajima) - 1 1
authorNari (Narihiro Nakamura) - - -
aycabta (aycabta .) - - -
ayumin (Ayumu AIZAWA) - - -
charliesome (Charlie Somerville) - - -
drbrain (Eric Hodel) - 1 1
duerst (Martin Dürst) - - -
eban (Hirofumi WATANABE) - - -
Eregon (Benoit Daloze) - - -
Glass_saga (Masaki Matsushita) - - -
headius (Charles Nutter) - - -
hone (Terence Lee) - - -
hsbt (Hiroshi SHIBATA) - - -
h.shirosaki (Hiroshi Shirosaki) - - -
ioquatix (Samuel Williams) - - -
JEG2 (James Gray) - - -
jeremyevans0 (Jeremy Evans) - - -
k0kubun (Takashi Kokubun) - - -
kanemoto (Yutaka Kanemoto) - - -
keiju (Keiju Ishitsuka) - 1 1
knu (Akinori MUSHA) - 5 5
ko1 (Koichi Sasada) - 1 1
kosaki (Motohiro KOSAKI) - - -
kou (Kouhei Sutou) - - -
kouji (Kouji Takao) - - -
ktsj (Kazuki Tsujimoto) - - -
luislavena (Luis Lavena) - - -
mame (Yusuke Endoh) - - -
marcandre (Marc-Andre Lafortune) - - -
MartinBosslet (Martin Bosslet) - - -
matz (Yukihiro Matsumoto) 2 10 12
mrkn (Kenta Murata) - - -
nagachika (Tomoyuki Chikanaga) - - -
nagai (Hidetoshi Nagai) - - -
nahi (Hiroshi Nakamura) - 7 7
naruse (Yui NARUSE) - 1 1
ngoto (Naohisa Goto) - - -
nobu (Nobuyoshi Nakada) 1 16 17
ReiOdaira (Rei Odaira) - - -
rhenium (Kazuki Yamaguchi) - - -
seki (Masatoshi Seki) - 1 1
shugo (Shugo Maeda) - - -
shyouhei (Shyouhei Urabe) - 77 77
sonots (Naotoshi Seo) - - -
sorah (Sorah Fukumori) - - -
stomar (Marcus Stollsteimer) - - -
suke (Masaki Suketa) - 1 1
tad (Tadashi Saito) - - -
tadf (tadayoshi funaba) - - -
takano32 (Mitsuhiro TAKANO) - - -
tarui (Masaya Tarui) - - -
tenderlovemaking (Aaron Patterson) - - -
tmm1 (Aman Gupta) - - -
ujihisa (Tatsuhiro Ujihisa) - - -
usa (Usaku NAKAMURA) - 2 2
vo.x (Vit Ondruch) - - -
wanabe (_ wanabe) - - -
wyhaines (Kirk Haines) - 3 3
xibbar (Takeyuki FUJIOKA) - 1 1
yhara (Yutaka HARA) - - -
yugui (Yuki Sonoda) - 1 1
yui-knk (Kaneko Yuichiro) - - -
yuki24 (Yuki Nishijima) - - -
zenspider (Ryan Davis) - - -
znz (Kazuhiro NISHIYAMA) - - -
zzak (Zachary Scott) - - -
ruby-core - - -

Author  Details

open closed Total
aamine (Minero Aoki) - - -
akr (Akira Tanaka) - - -
arton (Akio Tajima) - - -
authorNari (Narihiro Nakamura) - - -
aycabta (aycabta .) - - -
ayumin (Ayumu AIZAWA) - - -
charliesome (Charlie Somerville) - - -
drbrain (Eric Hodel) - - -
duerst (Martin Dürst) - - -
eban (Hirofumi WATANABE) - - -
Eregon (Benoit Daloze) - 1 1
Glass_saga (Masaki Matsushita) - - -
headius (Charles Nutter) - - -
hone (Terence Lee) - - -
hsbt (Hiroshi SHIBATA) - - -
h.shirosaki (Hiroshi Shirosaki) - - -
ioquatix (Samuel Williams) - - -
JEG2 (James Gray) - - -
jeremyevans0 (Jeremy Evans) - - -
k0kubun (Takashi Kokubun) - - -
kanemoto (Yutaka Kanemoto) - - -
keiju (Keiju Ishitsuka) - - -
knu (Akinori MUSHA) - 2 2
ko1 (Koichi Sasada) - 1 1
kosaki (Motohiro KOSAKI) - - -
kou (Kouhei Sutou) - - -
kouji (Kouji Takao) - 1 1
ktsj (Kazuki Tsujimoto) - - -
luislavena (Luis Lavena) - 10 10
mame (Yusuke Endoh) - 3 3
marcandre (Marc-Andre Lafortune) - 2 2
MartinBosslet (Martin Bosslet) - - -
matz (Yukihiro Matsumoto) - 2 2
mrkn (Kenta Murata) - - -
nagachika (Tomoyuki Chikanaga) - - -
nagai (Hidetoshi Nagai) - - -
nahi (Hiroshi Nakamura) 1 2 3
naruse (Yui NARUSE) - 2 2
ngoto (Naohisa Goto) - - -
nobu (Nobuyoshi Nakada) - 2 2
ReiOdaira (Rei Odaira) - - -
rhenium (Kazuki Yamaguchi) - - -
seki (Masatoshi Seki) - - -
shugo (Shugo Maeda) - - -
shyouhei (Shyouhei Urabe) 1 4 5
sonots (Naotoshi Seo) - - -
sorah (Sorah Fukumori) - - -
stomar (Marcus Stollsteimer) - 1 1
suke (Masaki Suketa) - - -
tad (Tadashi Saito) - - -
tadf (tadayoshi funaba) - 2 2
takano32 (Mitsuhiro TAKANO) - - -
tarui (Masaya Tarui) - - -
tenderlovemaking (Aaron Patterson) - - -
tmm1 (Aman Gupta) - 2 2
ujihisa (Tatsuhiro Ujihisa) - - -
usa (Usaku NAKAMURA) - 3 3
vo.x (Vit Ondruch) - 1 1
wanabe (_ wanabe) - - -
wyhaines (Kirk Haines) - - -
xibbar (Takeyuki FUJIOKA) 1 1 2
yhara (Yutaka HARA) - - -
yugui (Yuki Sonoda) - 3 3
yui-knk (Kaneko Yuichiro) - - -
yuki24 (Yuki Nishijima) - - -
zenspider (Ryan Davis) - - -
znz (Kazuhiro NISHIYAMA) - 1 1
zzak (Zachary Scott) - - -

Version  Details

No data to display


Category  Details

open closed Total
build 1 10 11
core 7 26 33
ext 3 10 13
lib 2 17 19